01-04-2020 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ത്രൈമാസ നികുതി അടക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇളവ് ലഭിക്കാൻ

0
90
  • താഴെ കൊടുത്ത വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക
  • Video courtesy: Motor Vehicle Dept, Kerala Govt
  • മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ത്രൈമാസ നികുതി അടക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇളവ് ലഭിക്കാൻ: Click Here
  • How to do?   – Go to  Balance fees/Other Service payment – Apply online – Select service type – Registration Transport – Select Form G Tax Exemption – then put the amount, then go forward and make payment, take print Download Application form Form G

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 30-04-2020

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here