കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ അംഗത്വം ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് 1000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യം

0
74

കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ അംഗത്വം ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് 1000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കുക

അതിനായി നിങളുടെ പ്രവാസി പെൻഷൻ അംഗത്വ നമ്പർ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ കൊടുക്കണം

Apply Online

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക http://pravasikerala.org/

Official notification here : http://pravasikerala.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-GO.pdf

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here