കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ അംഗത്വം ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് 1000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യം

0
124

കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ അംഗത്വം ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് 1000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കുക

അതിനായി നിങളുടെ പ്രവാസി പെൻഷൻ അംഗത്വ നമ്പർ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ കൊടുക്കണം

Apply Online

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക http://pravasikerala.org/

Official notification here : http://pravasikerala.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-GO.pdf

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here